Titracija Mg hlorida sa EDTA

Bokii's picture

Masa od 1,2512 g uzorka Mg hlorida je rastvorena u normalnom sudu od 250 ml. Za titraciju 25,00 ml tog rastvora je utroseno 11 ml rastvora EDTA, koncentracije 0,0950 mol po litri. Koliki je % Mg hlorida u uzorku?

milicaradenkovic's picture

Mg2+ + EDTA-------------------->MgEDTA

n(EDTA)=c*V=0.011*0.0950=0.001045 mol

n(Mg+)=n(EDTA)*10=0.001045 mol

c(Mg2+)=n(Mg2+)/V=0.001405/0.025=0.0418 mol/l

MgCl2---------------->Mg2+ + 2Cl-

c(MgCl2)=c(Mg2+)=0.0418 mol/l

0.0418 mol----------------1 l

x mol----------------------0.25 l

x=0.25*0.0418/1=0.01045 mol MgCl2

n(MgCl2)=n(MgCl2)*Mr=0.01045*95=0.99275 g

w(MgCl2)=m(MgCl2)/m(uzorka)=0.99275/1.2512=0.7934=79.34 %

Bokii's picture

Izvinite, ja sam resavala tako sto sam nasla masu samog Mg 2+ jona u 250 cm3 rastvora, ne znam sta dalje?Kako sad da ddjem do mase MgCL2 trazenog iz dobijene mase Mg2+ jona rastvorenog u 250 cm3 rastvora? Posle vec znam sta bih radila, tu dobijenu masu MgCl2 delim sa masom uzorka puta 100, ali odavde ne znam da se ''iscupam'' .:( Vama hvala puno...

milicaradenkovic's picture

Kada si nasla masu Mg2+ onda nadjes molove Mg2+ i preko zapremine nadjes koncentraciju Mg2+ i ta koncentracija ti je koncentracija MgCl2, imas molove iz koncentracije i nadjes masu MgCl2. Posle samo podelis masu MgCl2 sa masom uzorka i pomnozis sa 100 i dobijes procente.

Bokii's picture

Izvinite, a sa kojom zapreminom onda delim sa 25 cm3 ili sa 250 cm3? Kad je razblazeno ili s onoliko koliko je uzeto za titraciju, to me buni :( Zaista hvala najlepse za sve uradjene zadatke do sada, ja sam se premorila za danas, a moram jos da nastavim sa radom..

milicaradenkovic's picture

Sa 25 ml pa onda sa 250 ml.