Proizvod rastvorljivosti

amna0504's picture

Proizvod rastvroljivosti barij-karbonata je 1,9*(10)^-9 koliko je potrebno vode za rastvaranje 1g BaCO3

milicaradenkovic's picture

BaCO3------------------>Ba2+ + CO32-

R=1.9*10(-9)

R={Ba2+}*{CO32-}

{Ba2+}={CO32-}=x

R={x}*3

{x}={R}(koren 3]

{x}={1.9*10(-9)}(koren 3)

{x}=1.24*10(-3) mol/l

{BaCO3}={X}=1.24*10(-3) mol/l

n(BaCO3)=m/Mr=1/197=0.00508 mol

V(vode)=n(BaCO3)/c(BaCO3)

V(vode)=0.00508/1.24*10(-3)

V(vode)=4.097 l