titracija EDTA,analiticka hemija

katarinamandic's picture

Kod titracije kalcijuma u krvnom serumu za 1 mL uzorka seruma potroseno je 2.65 mL rastvora EDTA C=0.001M.

Izracunati rezultat titracije kao masu Ca izrazenu u mg/100 cm3 seruma...?

 

milicaradenkovic's picture

Ca2+ + EDTA4+------------------->CaEDTA2-

n(EDTA)=c*V=0.001*0.00265=2.65*10(-6) mol

n(Ca2+)=n(EDTA)=2.65*10(6) mol

m(Ca2+)=n(Ca2+)*Mr=40*2.65*10(-6)=1.06*10(-4) g

1.06*10(-4) g-------------------------1 ml

x g----------------------------------------100 ml

x=1.06*10(-4)*100/1=0.0106 g

x=0.0106g/100 cm3 ili 10.6 mg/100 cm3 Ca2+

katarinamandic's picture

super,hvala:)