Brzina reakcije

Una97's picture

Ako može neko da mi ovo riješi :)

Koliko puta treba povećati koncentraciju CO u sistemu 2CO -> CO2 + C da bi se brzina reakcije uvećala 16 puta?

milicaradenkovic's picture

2CO------------------>CO2+C

v=k*(CO)2

v1=16*v

v1=k*(CO)12

16*k*(CO)2=k*(CO)12

(CO)1=4*(CO) koncentracija treba da se poveca 4 puta.