kiselost rastvora, kako se odredjuje?

MARIJA 84's picture

Treba mi pomoc oko sledeceg zadataka, kako se resavaju ovi zadaci?            
Koji od 2 rastvora iste koncentracije (1mol/L) kada se pomesaju u istom zapreminskom odnosu reaguju kiselo?
a)HCN+Ba(OH)2                            
b)HNO3+NaOH                            
c)HCL+Zn(OH)2                            
d)HCN+KOH                            
Hvala puno unapred!       

aksabg's picture

2HCN+Ba(OH)2--->Ba(CN)2+H2O (dobija se so jake baze i slabe kiseline, reaguje bazno)

NHO3+NaOH-->NaNO3+H2O (dobija se so jake baze i jake kiseline, ne podleze hidrolizi)

2HCl+Zn(OH)2 -->ZnCl2+2H2O (dobija se so jake kiseline i slabe baze, reaguje kiselo)

HCN+KOH->KCN+H2O (dobija se so jake baze i slabe kiseline, reaguje bazno)

 

MARIJA 84's picture

hvala puno!