Stehiometrijski zadatak

desperado's picture

Vodonik se laboratorijski obično dobija reakcijom između cinka i razblažene sumporne kiseline.Koliko grama cinka treba da izreaguje sa kiselinom da bi se dobilo 5 dm3 vodonika (pri n.u.).

milicaradenkovic's picture

Zn+H2SO4(razbl.)---------------------->ZnSO4+H2

n(H2)=V(H2)/Vm=5/22.4=0.223 mol

n(Zn)=n(H2)=0.223 mol

m(Zn)=n(Zn)*Mr=0.223*65=14.5 g