analiticka hemija

jovana96's picture

Rastvor HNO3 c=3mol/l kao kiselina. Koliko ml vode treba dodati u 50ml kiseline da bi ona bila 3N normalna kao oksidujuce sredstvo (prihvatiti redukciju HNO3 do NO)?

milicaradenkovic's picture

Ja ne razumem sta znaci 3N normalna kiselina?

hemijahemija's picture

Molim Vas ako znate da mi rešite ove zadatke, HITNO mi trebaju. Imam ispit za jedan dan. Hvala unapred.

1. Izračunaj koncentraciju kalijumpermanganata, ako je za titraciju 0,2001g natrijumoksalata u kiseloj sredini utrošreno 25cm3 rastvora.

2. Izračunaj sadržaj gvožđa u g/dm3, ako je za taloženje gvožđa u obliku hidroksida uzet alikvot od 20cm3. Masa žarenog ostatka je 0,1001g.

3. Izračunaj masu kalijumdihromata koja se može titrovati sa 20cm3 rastvora natrijumtiosulfata u kiseloj sredini uz dodatak kalijumjodida u višku. Naknadno je profesorica dodala da je c=0,1

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.