Soli

Ask1's picture

1. Za neutralizaciju 76 cm3 rastvora hloridne kiseline utroseno je 0,678 g natrijum hidroksida, cistoce 88,5 %. Koju vrijednost pH je imao rastvor hloridne kiselina? (R:pH=0, 7).

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.