Procentna otopina

Alexstrasuz's picture

Koliko je procentna otopina NaOH ako je za neutralizaciju 80g te otopine utrošeno 100cm3 otopine hloridne kiseline koncentracije 1mol/dm3?

milicaradenkovic's picture

NaOH+HCl-------------------->NaCl+H2O

n(HCl)=c*V=0.1*1=0.1 mol

n(NaOH)=n(HCl)=0.1 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=40*0.1=4 g

w(NaOH)=m(NaOH)/mr=4/80=0.05=5 %

boki9's picture

Mozete li mi objasniti kako da uradim ovaj zadatak: Koja so i koliko grama te soli nastaje reakcijom 0.132 g kalcijum - hidroksida sa 0.350 g fosfatne kisjeline?

Alexstrasuz's picture

Trebala bi da nastane Ca3(PO4)2

Markan's picture

Da li bi mogli da mi objasnite ovo: Koja kolicina baze je utrosena ako je izreagovalo 10 cm3 CO2  pri normalim uslovima? 

2NaOH + CO2 --> Na2CO3 + H2O
Alexstrasuz's picture

Uradis omjer broja molova nCO2/nNaOH=1/2

Nakon toga  2nCO2=nNaOH. 

Izracunas n CO2 n=V/22.4L/mol Posto imas datu zapreminu u cmpretvori je u dm3 posto 1L=1dm3 

Nakon tog samo izvuces formulu i izracunas n.

Onda preko broja molova izracunas V(NaOH) 

NAPOMENA JEDAN ZADATAK JEDNA TEMA!!!

Markan's picture

Trazi se broj grama natrijuma u reakciji sa vodom, koncentracija baze je 0.5 mol/dm3 a zapremina 200 m3. Pomoc!!

Na + H2O---> NAOH+ H

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.