zadatak iz analiticke hemij

Jelena S.'s picture

za titraciju 25 cm3 rastvora koji sadrzi smesu fosfatne i sulfatne kiseline trosi se 37,2 cm3 rastvora NaOH koncentracije 0,1008 mol/dm3  uz metil oranž kao indikator, a ista zapremina kiselog rastvora uz fenoftalein troši 49,6 cm baze.Izračunati koncentraciju fosfatne i sulfatne kiseline. Hvala unapred!

milicaradenkovic's picture

Ako koristis metiloranz kao indikator imas

H2SO4+2NaOH-------------------->Na2SO4+2H2O

n(NaOH)=c*V=0.0372*0.1008=-0.00375 mol

n(H2SO4)=n(NaOH)/2=0.00375/2=0.001875 mol

Vu=V1+V2=37.2+25=62.2 cm3

c(H2SO4)=n(H2SO4)/Vu=0.001875/0.0622=0.03 mol/l

Ako je indikator fenolftalein

H3PO4+3NaOH------------------>Na3PO4+3H2O

n(NaOH)=c*V=0.0496*0.1008=0.005 mol

n(H3PO4)+n(NaOH)/3=0.005/3=0.00167 mol

Vu=V1+V2=49.6+25=74.6 cm3

c(H3PO4)=n(H3PO4)/Vu=0.00167/0.0746=0.0224 mol/l