zadaci

anesa's picture

Vodik i kisik se jedine 1:8 gradeci gasoviti proizvod.Ako je pomijesano 4 g O i 2 g H koliko ce se gasovitog proizvoda dobiti,pri STP. R:5,6l

2.Redukcijom Fe(III)oksida sa C nastaje elementarno Fe i CO2.KOja masa C je potrebna za dobijanje Fe iz 20 tona rude,koja sadrzi 80% Fe(III)oksida. R:1800kg

3.Izracunati a)volumen kisika pri STP

b)masu kisika

c) broj molekula kisika koje se mogu spojiti sa 1 kg S

4.Ako se 0,486 g nekog dvovalentnog metala otopi u razrjedjenoj H2SO4 i otopina ispari do suhadobije se 2,406 g bezvodnog sulfata.Spaljivanjem 0,292 g istog metala dobije se 0,484 g njegovog oksida.Izracunajte Ar tog elementa.
 

5.Tacno odredjivanje Ar sumpora bilo je izvedeno sintetizivanjem AgSO3 za tu svrhu 20,918 g grijalo u atmosferi pare sumpora i dobiveno je 24,0993 srebro sulfita.Ar srebra je odredjena prije i iznosi 107,868.KOlika je Ar sumpora?

 

Danijal's picture

Jedan zadatak jedna tema

Danijal's picture

Ovako sto se tice prvog zadatka

2H2+O2--------------------->2H2O

n(O)=4/32 = 0.125

n(H)=2/2=1

Sada gledamo u odnosu na jednacinu cega je visku i vidimo da ce ako proreaguje sav H nastati

n(H):n(O)=2:1

2n(O)=n(H)

n(O)=1/2=0.5  a ako proreaguje sav O nastaje n(H)=2*0.125=0.25 vidimo da je O u manjku.

Onda rijesis tako n(H2O)=2*n(O)=2*0.125=0.25 mol

n=V/VM  iz toga slijedi da je V=n*Vm = 0.25*22.5=5.6l

Danijal's picture

Uradicu ti i drugi ovdje a za ostale postavi drugu temu

2Fe2O3+3C--->4Fe+3CO2 

Posto imas masu te rude a potrebna ti je masa Fe2O3 uradis po formuli w=m/ms m=w*ms 

m(Fe2O3)=16000kg=16000000g

Sada postavis odnos broja molova

n(Fe2O3):n(C)=2:3

2n(C)=3n(Fe2O3)

kada izracunas 3n(Fe2O3)=300000g onda to podjelis sa 2 i dobijes n(C)=150000 te preko toga izracunas masu od C. Ona izadje 1800000 i podjelis sa 1000 da bi dobila rezultat u kg i to je  1800kg.

Danijal's picture

Treci sam malo zbunjen al evo cetvrti sam uradio preko drugog dijela zadatka

2X+O2--->2XO

Eh sada posto imas masu XO oduzmes od masu X dobijes masu O2 i onda pomocu omjera broja molova dobijes n(X) i iz njega M. 

m(O2)=m(XO)-m(X)=0.192.

Eh sadapostavis omjer broja molova n(X):n(O2)=2:1 te toga 2n(O2)=n(X)

izracunas i dobijes n(X)=0.012 i onda n(X)=m(X)/M(X) iz cega sljedi M(X)=m(x)/n(X)

te dobijes 24.3 sto bi trebao biti Magnezijum

anesa's picture

Mnogo Vam hvala, i izvinite ,nece se ponoviti.

 

Danijal's picture

Sada cu da uradim i peti a treci stvarno ne znam.

Danijal's picture

Izvini imam neke ideje za peti ali ne dobijam nikako, kako treba tako da sacekaj milicu.

Pop.'s picture

Treći ti je pod

a) pV=nRT gde ti je

n- br molova kiseonika koji ne proreaguje, V ti se traži, p=101325 Pa, R=8,314 i T=293,15 K

b) imaš n, samo izračunas masu po formuli m=n*M

Pop.'s picture

Jbt, ja mislio da je 3 nastavak početnog teksta :D

n=1 mol za treći zadatak. Imaš sve podatke, samo izračunaj V=nRT/p   dobićeš to u m3

I sad vidim da ima i pod c)

2S + 3O2 = 2SO3

n(S) = m/M = 1000 / 32 = 31,25 mol

Imaš da ti je n(O2) : n(S) = 3 : 2

n(O2) = 3n(S) / 2 = 3*31,25/2 = 46,9 mol

Kako ti je 1 mol 6,022*1023 molekula, onda ti je 46,9 molova 46,9 * 6,022*1023 = 282,3*1023 molekula tj. 2,823*1025 molekula.