stehiometrija

hemija5's picture

Izracunati masu kiseonika koji reaguje sa 25g SO2 pri cemu nastaje SO3.

Danijal's picture

Ako sam dobro napisao jednacinu 2SO2+O2>>>2SO3

n(SO2):n(O2)=2:1

2n(O2)=n(SO2)

2n(O2)=25/64=0.39>>>n(O2)=0.195

m(O2)=0.195*32=6.24.

hemija5's picture

Hvala, a kako bi bilo da smo radili sa masama u proporciji? 

milicaradenkovic's picture

25 g----------------------128 g/mol

x g-----------------------------32 g/mol

x=32*25/128=6.25 g O2

hemija5's picture

Hvala.