Kvantni broj

Ask123's picture

Elektroni kojima se zavrsava popunjavanje posljednjeg energetskog nivoa nekog elementa definisani su sljedecim kvantnim brojevima;n=4 l=3 m=-3,-2,-1.odrediti atomski broj tog elementa.Ako moze sa objasnjenjem.Hvala

milicaradenkovic's picture

Posto je n=4 taj elektron pripada 4 energetskom nivou. To je N  nivo. Ako se elektronima zavrsava popunjavanje poslednjeg energetskog nivoa to znaci da su sve orbitale popunjene i to je plemeniti gas kripton Kr.