Analiticka hemija

No love's picture

Da li katjoni IIIa podgrupe sa grupnim reagensom grade rastvorne ili nerastvorne hidrokside?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da grade rastvorne hidrokside.