Zapremina

dejanbr1's picture

Koliko dm3 O2 je potrebno da bi potpuno sagorela smesa koja sadrzi 1.6 g metana i 2.24 dm3 etana?
Da li je moguca ova hemijska reakcija:
CH4+C2H6+O2--->CO2+H2O
Treba da se izjednaci, ali nisu celi brojevi.
Da li je to moguce?
Ili moze i ovako:
CH4+02--->CO2+H2O
C2H6+O2---->CO2+H2O
I iz ove dve jednacine nadjemo O2 i saberemo?
Jesu li oba nacina prihvatljiva?

milicaradenkovic's picture

Mozes da napises i jedno i drugo ali bolje napisi posebno.

CH4+2O2----------------->CO2+2H2O

2C2H6+7O2---------------->4CO2+6H2O

n(CH4)=m/Mr=1.6/16=0.1 mol

n(C2H6)=V(C2H6)/Vm=2.24/22.4=0.1 mol

n1(O2)=n(CH4)*2=0.1*2=0.2 mol

n2(O2)=7*n(C2H6)/2=7*0.1/2=0.35 mol

n(O2)ukupno=n1(O2)+n2(O2)=0.2+0.35=0.55 mol

V(O2)ukupno=n(O2)ukupno*Vm=0.55*22.4=12.32 l