Dezaminacija i transaminacija

Marijax's picture

Možete li mi napisati oksidativnu dezaminaciju i transaminaciju asparagina, lizina i arginina?