Alkani

dejanbr1's picture

 Analizom jednog alkana nađeno je da on sadrži 81,82% ugljenika i 18,18% vodonika. Relativna molekulska masa tog alkana je 44. Odrediti molekulsku formulu alkana.
Moze li zadatak ici ovako:
%=Ar(el.)/Mr(jed.)
Odavde mozemo naci broj atoma.
0.8182=x/44
X=36
0.1818=x/44
X=8
I posto je opsta formula alkana CnH2n+2 ,
onda ce to biti C36H74.
Ispravite me ako gresim.

milicaradenkovic's picture

CnH(2n+2)

w(C)=81.82 % a w(H)=18.18 %

Mr=44 g/mol

w(C)=x*Ar(C)/Mr

0.8182=12*x/44

12*x=44*0.8182

12*x=36

x=36/12=3 atoma C

w(H)=y*Ar(H)/Mr

0.1818=1*y/44

y*1=0.1818*44

y*1=8

y=8/1=8 atoma H i formula je C3H8