Analiticka hemije

nolenk's picture

Napisati baze katjona III analiticeke grupe i njihove reakcije sa ugljenom kiselinom do baznih soli.

nolenk's picture

Zar niko???