Formula spoja

Alexstrasuz's picture

Jedan organski spoj s arsenom sadrži 21.2% ugljiva 5.3% vodika a ostaak je arsen i kisik. 0.5g tog spoja dajelo je u toku analzize 0.802g magnezij amonij arsenata MgNH4AsO4. Izracunajte poptun sastav spoja i napisite njegovu emp formulu

milicaradenkovic's picture

x=100-21.2-5.3=73.5 % je As i O

w(As)=Ar(As)/Mr

w(As)=75/181=0.414

0..802 g---------------------100%

x g--------------------------------41.4 %

x=41.4*0.802/100=0.332 g arsena ima u jedinjenju . Toliko i arsena ima i u polaznom jedinjenju

w(As)=m(As)/m(jedinjenja)=0.332/0.5=0.6646=66.46 %

w(O)=73.5-66.46=7.04 %

n(As)=m(As)/Mr=66.46/75=0.88 mol

n(C)=m(C)/Mr=21.2/12=1.77 mol

n(H)=m(H)/Mr=5.3/1=5.3 mol

n(O)=m(O)/Mr=7.04/16=0.44 mol

n(C):n(O):n(H):n(As)=1.77:0.44:5.3:0.88/:0.44

n(C):n(O):n(H):n(As)=4:1:12:2 i formula je C4H12OAs2

 

Alexstrasuz's picture

Ja sam pokusavao da iz racunas koliko grama oksigena ima

0.802--------------------181

x---------------------------16

I nisam nikako mogao dobiti rijesenje tacno