Zasicena masna kiselina

Veka's picture

Koliko dvostrukih veza sadrzi zasicena masna kiselina Mr=278 ako 3,89g te kiseline adira 6,72g broma?

milicaradenkovic's picture

CxHy+Br2-------------------->CxHyBr2

n(Br2)=m/Mr=6.72/160=0.042 mol

3.89 g-------------------------0.042 mol Br2

278 g------------------------------x mol Br2

x=278*0.042/3.89=3 mol i kiselina ima 3 dvostruke veze