kristalna voda

MARIJA 84's picture

Treba mi pomoc oko zadatka, ne znam formulu kristalne vode....hvala puno unapred

Koliko molekula kristalne vode sadrzi jedinjenjesastava 11,18%Al, 44,09%Cl i 44,73%H2O? (Al=27, Cl=35,5)

 

aksabg's picture

Najlaksi nacin za resavanje ovog tipa jeste da se svaki procenat podeli sa relativnom masom tog elementa ili jedinjenja pa se onda dobijeni rezultati dele sa najmanjim od tih brojeva.
Za Al - 11,18%/27=0,4140
Za Cl - 44,09%/35,5=1,2420
Za H2O - 44,73%/18=2,4850
Sada svaki delimo sa 0,4140 i redom dobijamo 1, 3, 6 pa je formula
AlCl3*6H2O
Kristalna voda je ona koja je vezana u jedinjenju a obelezava se sa puta.

MARIJA 84's picture

jao super...hvala!