Ugljovodonici

NikolaM's picture

Hemijskim jednacinama predstaviti na koji nacin se iz smese ugljovodonika mozete odvojiti etan,eten i etin.

milicaradenkovic's picture

Mislim da bi mogao da napises

Sa tolensovim reagensom ce reagovati etin i dobice se beli talog srebro acetilena koji kada reaguje sa HNO3 dobija se etin.

Ostatak smese podvrgnes koncentrovanoj H2SO4 uz zagrevanje i dobices eten i etan ti ostaje na kraju.

NikolaM's picture

A da li ovo pitanje moze da ima veze sa KMnO4?

NikolaM's picture

I kako se to pise hemijskim jednacinama?

milicaradenkovic's picture

C2H2+2(Ag(NH3)2)OH----------------->Ag2C2+4NH3+2H2O

Ag2C2+2HNO3----------------->C2H2+2AgNO3

C2H4+H2SO4--------------->C2H5SO3H(zagrevanje)------------------>C2H4+H2SO4

NikolaM's picture

Jel ovo moze da se uradi sa kalijum permangantom?