STRUKTURA ATOMA

Anaaaaaaaa's picture

Jon elementa E2+(dva treba da bude iznad,posto je jon)ima polupopunjene 3d orbitale sa maksimalnim spinom.Ovaj element može imati oksidacioni broj +7.Odredi grupu i periodu elementa u Periodnom sistemu elemenata.

Unapred hvala

milicaradenkovic's picture

Posto element ima polupopunjene 3 d orbitale njegova konfiguracija je 

E: 1s22s22p63s23p64s23d5 i kada mu se uklone 2 elektrona iz orbitala bice

E2+: 1s22s22p63s23p63d5 i grupa je VIIB a perioda 4. Posto je oksidaciono stanje elementa +7 to je Mn.