analiticka hemija

Berina4's picture

kako izracunati odredjivanje analgina

izvagali smo 0,4g analgina i rastvorili u 40ml alkohola i dodali 10ml 0,01M HCl. Smjesu smo titrisali sapripremljenim rastvorom joda (0,1M) do pojave svjetlo zute boje. Utrosak je 19ml 

1ml pripremljenog rastvora joda ekvivalentno je sa 0,016670g analgina ( C13H16N3NaO4S)