Kolicinska koncentracija rastvora

milan999's picture

Izracunaj zpreminu gasovitog hlorovodonika koja pri normalnim uslovim potrebnim za reakciju 400cm rastvora natrijum-hidroksida kolicinske koncentracije 0,5 mol/dm3.

milan999's picture

Rješenje iznosi :

4,48dm3

kowalsky's picture

Napiši jednačinu te hem. reakcije.

milicaradenkovic's picture

HCl+NaOH------------------->NaCl+H2O

n(NaOH)=c*V=0.4*0.5=0.2 mol

n(HCl)=n(NaOH)=0.2 mol

V(HCl)=n(HCl)*Vm=22.4*0.2=4.48 l

Majaa125's picture

Izracunaj broj molekula u 5,865g metana (CH4)