Alkeni

Hemicarka5's picture

Za hidrogenizaciju 5g smjese 1-pentena i pentana utroseno je 1dm3 gasa vodonika.Koliko procenata pentena sadrzi ova smjesa?

milicaradenkovic's picture

Sa vodonikom reaguje 1-penten

n(H2)=V(H2)/Vm=1/22.4=0.04464 mol

n(pentena)=n(H2)=0.04464 mol

m(pentena)=n(pentena)*Mr=0.04464*70=3.125 g

w(pentena)=m(pentena)/m(smese)=3.125/5=0.625=62.5 %