sumpor

Ask1's picture

Oleum(H2S2O7) je rastvor sumpora (VI) oksida u 98%-tnoj sulfatnoj kiselini. Koju masu sumpor(VI) oksida treba dodati u 100g 89% rastvora sulfatne kiseline, da bi se dobio 30%oleum. Ako moze postupno i za objasnjenjem.

Dynamite's picture

Za H2S2O7 r = 178.14 g/mol

Za H2SO4 r = 98.08 g/mol

Za SO3 r = 80.06 g/mol

U prisustvu V2O5 kao katalizatora mozes vezati SO3 gas za H2SO4, u suprotnom je nerastvoran u H2SO4. I da, pitas gluposti, sumpor VI oksid ne postoji tebra, a ti se ne igraj sa ACIDima cak ni na papiru.