Soli

miljana95's picture

Pitanje je da se napise so ciji KATJON hidrolizuje. Da li se pri hidrolizi koristi povratna reakcija?

Winkler's picture

Da. Hidroliza je skoro uvek ravnotezan proces.

Postoje reakcije koje takodje potpadaju pod hidrolizu ali ireverzibilnu.