Elementi 17.grupe PSE

lilly64's picture

Koliko je g ciste hloridne kiseline oksidovano mangan(IV)-oksidom,ako je dobijeni hlor istisnuo iz rastvora kalijum-jodida 12.7g elemenarnog joda?

milicaradenkovic's picture

4HCl+MnO2------------------>Cl2+MnCl2+2H2O

Cl2+2KI------------------->2KCl+I2

n(I2)=m/Mr=12.7/254=0.05 mol

n(Cl2)=n(I2)=0.05 mol

n(HCl)=4*n(Cl2)=4*0.05=0.2 mol

m(HCl)=n(HCl)*Mr=0.2*36.5=7.3 g