zadatak

nolenk's picture

Izracunati zapreminu 96%-tnog rastvora sulfatne kiseline,gustine 1,84 g/cm3,potrebnu da bi se grijanjem sa opiljcima bakra dobila 2 dm3 sumpor(IV)oksida(n.u.).

milicaradenkovic's picture

2H2SO4+Cu------------------->CuSO4+SO2+2H2O

n(SO2)=V(SO2)/Vm=2/22.4=0.0893 mol

n(H2SO4)=n(SO2)*2=2*0.0893=0.1786 mol

m(H2SO4)=n(H2SO4)*Mr=0.1786*98=17.5 g

mr=m(H2SO4)*Mr=17.5*0.96=16.8 g

V(H2SO4)=mr/ro=16.8/1.84=9.13 cm3 96% kiseline