Soli

lilly64's picture

Koliko ce g bazne soli nastati reakcijom 36.6g hlor(VII)-oksida i odgovarajuce kolicine kalcijum-hidroksida?

milicaradenkovic's picture

Cl2O7+2Ca(OH)2-------------------->2CaOHClO4+H2O

n(Cl2O7)=m/Mr=36.6/183=0.2 mol

n(soli)=n(Cl2O7)=0.2*2=0.4 mol

m(soli)=n(soli)*Mr=0.4*156.5=62.6 g