Analiticka Hemija

Neki uzorak sadrzi Cr3+ jone.Kako se moze dokazati da li uzorak pored ovih jona sadrzi i CrO42- jone, odnosno Cr2O72- jone?

Ja mislim na osnovu promene boje taloga CrO42- je zut a Cr2O72- je crven. Ako dodas neki reagens i ako se promeni boja taloga onda imas hromate ili dihromate u zavisnosti od promene boje taloga.