joni

hemija5's picture

U 5 dm^3 vode rastvoren je 1 mol natrijum-hlorida i 1 mol natrijum-sulfata. Koliko jona natrijuma ima u dobijenoj smesi?

milicaradenkovic's picture

Na2SO4 i NaCl

c(NaCl)=n(NaCl)/V=1/5=0.2 mol/l

NaCl-------------------->Na+ + Cl-

c1(Na+)=c(NaCl)=0.2 mol/l

Na2SO4----------------->2Na+ + SO42-

c(Na2SO4)=n(Na2SO4)/V=1/5=0.2 mol/l

c2(Na+)=c(Na2SO4)*2=2*0.2=0.4 mol/l

cu(Na+)=c1(Na+)+c2(Na+)=0.2+0.4=0.6 mol/l

hemija5's picture

Hvala.Mada mi nije bas najjasnije. Sta predstavlja c?

milicaradenkovic's picture

c je koncentracija.

hemija5's picture

Zasto se ne radi po formuli N=n*Na.? Mi nismo ucili ovu formulu, postoji li drugi nacin?

milicaradenkovic's picture

Nemoze zato sto ti je data zapremina vode i zato se radi na ovaj nacin.

hemija5's picture

A kako da znam da li je preko te ili one formule kada je pitanje kolko jona? Za sta se jos koristi ova formula za koncetraciju?

aksabg's picture

To je koncentracija, ali se trazi broj jona.

milicaradenkovic's picture

Ako se trazi broj jona onda se radi kada dobijes koncentraciju ides

n=0.6 mol u 1 l rastvora

N(Na+)=n(Na+)*Na=0.6*6*10(23)=3.6*10(23)

hemija5's picture

Hvala, ali u resenju pise 1,8*10(23) jona natrijuma.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je greska u resenju.