Fosfatni puferi

Ana.'s picture

Napiši fosfatne pufere odgovorne za održavanje acido-bazne ravnoteže u organizmu.

Ja sam napisala H2PO4- i HPO4-2, 

H2PO4-  CaHPO4

i H2PO4-  Na2HPO4.

Zanima me da li sam pogriješila sa ovim puferom koji sadrži Na, s obzirom da je fosfatni pufer odgovoran za održavanje acido-bazne ravnoteže u unutarćelijskim tečnostima.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da bi trebalo NaH2PO4 i Na2HPO4 i Ca(H2PO4)2 i CaHPO4

Ana.'s picture

Vidjela sam to i na internetu, ali mi smo ovako učili.

Samo me zanima da li je dobro to što sam izabrala Na. Je li dobro?

milicaradenkovic's picture

Jeste.