Alkoholi

marinar's picture

Kolika se zapremina vodonika(normalni uslovi) razvija ako u 20 cm3 apsolutnog etanola (ro=0.79g/cm3) ubacimo 20 g natrijuma?

Hvala

milicaradenkovic's picture

2CH3CH2OH+2Na------------------>2CH3CH2ONa+H2

n(Na)=m/Mr=20/40=0.5 mol

mr=ro*V=20*0.79=15.8 g

n(etanola)=m/Mr=15.8/46=0.343 mol u visku je natrijum pa su molovi

n(H2)=n(etanola)/2=0.343/2=0.1715 mol

V(H2)=n(H2)*Vm=22.4*0.1715=3.8416 l