Odredjivanje molekulske formule

milkabundalo's picture

Uzorak kristalnog kadmijum-sulfata cija je masa 10 grama,zagrevan je na 1050C  do konstantne mase od 6.23 grama.Odrediti formulu kristalo-hidrata kadmijum -sulfata.Treba da se dobije CdSO4*7H2O.

milicaradenkovic's picture

10 g------------------------(208+18*x)

6.23 g-----------------------208

10*208=6.23*208+6.23*18*x

784.16=112.14*x

x=784.16/112.14=7 i formula je CdSO4*7H2O

milkabundalo's picture

Hvala puno.