Sagorevanje

milkabundalo's picture

Gustina para neke organske supstance prema vazduhu je 1.04.Sagorevanjem 1.5 grama te supstance dobija se 0.9 L vode i 1.12 dm3ugljen (IV)oksida.NAci pravu formulu.Rjesece CH2O.

milicaradenkovic's picture

M(X)/M(vazduha)=1.04

M(X)=1.04*M(vazduha)

M(X0=1.04*28.97  jer je M(vazduha)=28.97 g/mol

M(X)=30 g/mol

n(vode)=V/Vm=0.9/22.4=0.04 mol

n(CO2)=V/Vm=1.12/22.4=0.05 mol

n(X)=1.5/30=0.05 mol

n(X):n(CO2)=0.05:0.05

n(X):n(CO2)=1:1

n(C)=n(CO2)=1

Mr(X)=Ar(C)+y*Ar(O)+z*Ar(H)

30=12+z*1+16

z*1=30-12-16=2

z=2/1=2 i formula je CH2O

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da u zadatku zapremina vode nije dobra jer se sa tom zapreminom ne dobija CH2O nego CH1.6O