Entalpija?

sara09's picture

Možete li mi, molim Vas, objasniti kako se radi ovaj zadatak :)

milicaradenkovic's picture

Entalpija isparavanja vode je entalpija kada 1 mol vode u tecnom stanju ispari u gas.

H2O(l)------------------>H2(g)+1/2O2(g)                     deltaH1=285.85 kJ/mol

H2(g)+1/2O2(g)-------------->H2O(g)                 deltaH2= -241.84 kJ/mol

H2O(l)+H2(g)+1/2O2(g)--------------->H2(g)+1/2O2(g)+H2O(g)

H2O(l)------------------->H2O(g)

deltaHispar.=deltaH1+deltaH2=285.85-241.84=44.01 kJ/mol

Entalpija kondenzacije je entalpija kada voda iz gasovitog stanja prelazi u tecno.

H2(g)+1/2O2(g)------------------>H2O(l)              deltaH1= -285.85 kJ/mol

H2O(g)----------------->H2(g)+1/2O2(g)              deltaH2=241.84 kJ/mol

H2O(g)+H2(g)+1/2O2(g)------------------>H2O(l)+H2(g)+1/2O2(g)

H2O(g)------------------>H2O(l)

deltaHkonden.=deltaH2+deltaH1=241.84-285.85= -44.01 kJ/mol

 

sara09's picture

Mnogo Vam hvala! :)