Silicijum

Hemicarka5's picture

Da li neko zna da resi ove zadatke?Hitno mi trebaju a nikako da ih resim :/ Hvala puno! :)

1. Koliko se silicijuma dobija pri redukciji aluminijumom 1kg SiO2 koji sadrzi 16.6 % primesa?

2.Izracunajte koliko se grama vodenog stakla(Na2SiO3) moze dobiti pri rastvaranju 7g silicujma u rastvoru NaOH.

3.Koliko se grama stakla sastava 13% Na2O, 11,7% SaO i 75,3% SiO2 moze dobiti stapanjem 376.5kg SiO2 sa potrebnom kolicinom natrijuma i kalcijuma?

4.Koliko je kilograma masne sode koja sadrzi 95% NaOH i pijeska koji sazdrzi 90% SiO2 potrebno za dobijanje 1l natrijum-silikata,Na2SiO3?

milicaradenkovic's picture

Jedna tema jedan zadatak.