neorganska hemija,analiticka

Tanjaa94's picture

Nova sam ,ako bi mogla pomoc oko nekih zadataka?:-)

1.Izracunati masu taloga nastalog mesanjem 12cm3 rastvora srebro nitrata koncentracije 0,5mol\dm3 i 20 cm3 rastvora nartijum hlorida,koncentracije 0,15 mol\dm3.

2.izracunati koncentraciju amonijumhidroksida ako je za potpuno talozenje gvozdja iz 500 cm3 rastvora gvozdje(iii)hlorida koncentracije 0.45 mol\dm3 upotrebljeno 250 cm3 ovog rastvora.

3.Odrediti koeficijent rastvorljivosti natrijum hlorida na temperaturi 50(stepena celzijusa) ,ako je za dobijanje zasicenog rastvora na toj temperaturi potrebno rastvoriti 32g soli u 140g destilovane vode.

4.Koliko cm3 0,150 mol\dm3 rastvora natrijum nitrata mozemo dobiti od 250 cm3 rastvora iste soli,koncentracije 0,450 mol\dm3.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

Tanjaa94's picture

Da ocekujem resenja ili ne?

milicaradenkovic's picture

Ne napisi posebno svaki zadatak na posebnu temu pa ce ti biti resen.

Tanjaa94's picture

Da li ce radi na mojim zadacima?:-)

Tanjaa94's picture

Hitno mi trebaju ako mozete odg,hvala unapred!