indirektna jodimetrija

12345's picture

2 g legure bakra rastvoreno je u kiselini, prebaceno u merni sud od 100 cm3 i dopunjeno destilovanom vodom do merne crte. Od takvog pripremljenog rastvora odmereno je 20 cm3, dodato cvrstog kalijum-jodida, a izdvojen jod titrisan rastvorom natrijum-tiosulfatom koncentracije 0,1015 mol/dm3, pri cemu je utroseno 40,25 cm3 rastvora tiosulfata. Koliko % bakra sadrzi ispitivana legura?

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?

12345's picture

64,85%

milicaradenkovic's picture

Cu+H+

2CuX+KI------------------->I2

I2+2Na2S2O3-------------->2NaI+Na2S4O6

n(Na2S2O3)=c*V=0.1015*0.04025=0.00408 mol

n(CuX)=n(I2)*2=0.00816 mol

0.00816 mol-----------------------40.25 ml

x mol----------------------------------20 ml

x=20*0.00816/40.25=0.00405 mol CuX

0.00405 mol---------------------------20 ml

x mol---------------------------------------100 ml

x=0.00405*100/20=0.02027 mol CuX

n(Cu)=n(CuX)=0.02027 mol

m(Cu)=n9Cu)*Mr=64*0.02027=1.297 g

w(Cu)=m(Cu)/m(legure)=1.297/2=0.6485=64.85 %

12345's picture

Hvala puno!