Organska hemija

eminemfanfan@gmail.com's picture

Pri sagorijevanju 10 cm3 smjese propana i pentana sa viskom kiseonika i  nakon hladjenja do sobne temperature ,zapremina se smanjila za 36 cm3.Koliko je propana bilo u smjesi?

milicaradenkovic's picture

C3H8+5O2----------------->3CO2+4H2O

C5H12+8O2------------------->5CO2+6H2O

Ako se zapremina smanjila za 36 cm3 to je voda

V(vode)=36 cm3 pa su molovi

n(vode)=V(vode)/Vm=0.036/22.4=0.001607 mol

n(C3H8)=n(H2O)/4=0.001607/4=0.00040175 mol

V(C3H8)=n(C3H8)*Vm=0.00040175*22.4=0.00899 l=8.99 ml

eminemfanfan@gmail.com's picture

Milice,u mojoj zbirci pise : Delta V(C3H8) =3 * V(C3H8)                                                                                             Delta V(C5H12)=4 * V(C5H12)

Postaviti dvije jednacine sa dvije nepoznate velicine: V(C3H8) i V(C5H12)            

V(C3H8)=4 cm3     V(C5H12)=6 cm3 ,ali ja to ne razumijem.......    

Nije mi jasno ,kada ste racunali molove za vodu,kako ste korustili ovu formulu: n=V/Vm. Zar ta formula ne vazi samo za gasove,a za vodu 36 cm3= 36g.............. ?     :)

milicaradenkovic's picture

Oni su onda racunali preko C5H12

n(C5H12)=n(H2O)/6=0.001607/6=0.000268 mol

V(C5H12)=n(C5H12)*Vm=0.000268*22.4=0.006 l=6 ml

V(C3H8)=V(smese)-V(C5H12)=10-6=4 cm3 a voda je u gasovitoj fazi ovde i zato se koristi taj izraz.

 

eminemfanfan@gmail.com's picture

Hvala puno,Milice. :)  :D