Puferi,zadatak

nemač pojma's picture

Napravljena je smesa mesanjem 10 ml azotaste kiseline,koncentracije 0,2 mol/dm3 i 40 ml kalijum nitrita,koncentracije 0,1 mol/dm3.

Izracunati vrednost pH kada se u 25 ml ove smese doda:
a)40 ml rastvora hloridne kiseline,koncentracije 0,05 mol/dm3

b)50 ml rastvora kalijum-hidroksida,koncentracije 0,02 mol/dm3

c)10 ml vode

miljana95's picture

Imas resenja za zadatke?

miljana95's picture

Mislim da je pod 1)  PH=1 ali nisam sigurna...Ako je tacno ispisacu ti.

nemač pojma's picture

Imam : 

a) pH = 2,37

b) pH = 8,00

c) pH = 3,70

milicaradenkovic's picture

n(HNO2)=c*V=0.01*0.2=0.002 mol

n(KNO2)=c*V=0.04*0.1=0.004 mol

Vu=V1+V2=10+40=50 ml

b) HNO2, KNO2 doda se KOH

KOH+HNO2-------------------->KNO2+H2O

posto u 50 ml ima 0.002 mol HNO2  i 0.004 mol KNO2 u 25 ml ima 0.001 mol HNO2 i 0.002 mol KNO2

n(KOH)=c*V=0.05*0.02=0.001 mol

n1(HNO2)=n(HNO2)-n(KOH)=0.001-0.001=0 mol

n1(KNO2)=n(KNO2)+n(KOH)=0.002+0.001=0.003 mol

Vu=V1+V2=50+25=75 ml

c1(KNO2)=n1(KNO2)/Vu=0.003/0.075=0.04 mol/l

KNO2----------------------->K+ + NO2-

c(NO2-)=c(KNO2)=0.04 mol/l

Kb=Kw/Ka=1*10(-14)/4.5*10(-4)=2.22*10(-11)

Kb=(OH-)*(HNO2)/(NO2-)

NO2- +H2O----------------->HNO2+OH-

(OH-)=(HNO2)=x

2.22*10(-11)=x2/0.04

x=(koren(8.88*10(-13)))=9.42*10(-7)

(OH-)=9.42*10(-7) mol/l pa je pOH= -log(OH-)=6 a pH=14-pOH=14-6=8

c) kada se doda voda

HNO2---------------------.H+ + NO2-

Ka=(H+)*(NO2-)/(HNO2)

n(HNO2)=0.001 mol

n(KNO2)=0.002 mol

Vu=V1+V2=10+25=35 ml

c(HNO2)=n(HNO2)/Vu=0.001/0.035=0.0286 mol/l

c(KNO2)=n(KNO2)/Vu=0.002/0.035=0.0571 mol/l

c(NO2-)=c(KNO2)=0.0571 mol/l

4.5*10(-5)=(H+)*0.0571/0.0286

(H+)=0.00001287/0.0571=0.000225 mol/l

pH= -log(H+)=3.65

a) kada se u HNO2, KNO2 doda HCl

c1(HNO2)=n(HNO2)/Vu

n1(HNO2)=n(HNO2)+n(HCl)=0.001+0.002=0.003 mol

n1(KNO2)=n(KNO2)-n(HCl)=0.002-0.002=0 mol

Vu=V1+V2=25+40=65 ml

c1(HNO2)=0.003/0.065=0.0461 mol/l

Ka=(H+)*(NO2-)/(HNO2)

(H+)=(NO2-)=x

4.5*10(-4)=x2/0.0461

x=(koren(0.0000207))=0.00455 mol/l

(H+)=x=0.00455 mol/l

pH= -log(H+)=2.34