tatjana

tatjana's picture

Koliko atoma sumpora i kiseonika sadrzi 0,5 mola oksida u kome su sumpor i kiseonik sjedinjeni u masenom odnosu 2:3?

milicaradenkovic's picture

S:O=2:3

S2O3 n(oksida)=0.5 mol

n(O)=3*n(oksida)=0.5*3=1.5 mol

N=n(O)*Na=6*10(23)*1.5=9*10(23) atoma O

N=n(S)*Na

n(S)=n(S2O3)*2=0.5*2=1 mol

N=1*6*10(23)=6*10(23) atoma S

tatjana's picture

ovo nije tacan odgovor

maseni odnos je 2:3

tatjana's picture

da li moze neko da mi resi postavljeni zadatak

hvala

milicaradenkovic's picture

Evo ispravke resenja

S:O=2:3/2

S:O=4:6/2

S:O=8:12/2

S:O=16:24/2

S:O=32:48 i formula oksida je SO3 

n(S)=32/32=1 mol

n(O)=48/16=3 mol

N(S)=n(S)*Na=0.5*6*10(23)=3*10(23)

N(O)=n(O)*Na

N(O)=3*6*10(23)=1.8*10(23)

milicaradenkovic's picture

N(S)=6*10(23) greska u kucanju.

tatjana's picture

cini mi se da je N(S)   3*10(23)

a N(O) je onda 9*10(23)

sta mislis?

milicaradenkovic's picture

ne resenje je 

N(S)=6*10(23) a N(O)=18*10(23) ili 1.8*10(24) a ne 23 

tatjana's picture

ali vidis u zadatku da je 0,5 mola oksida

pa dakle N(S) je 0,5*6*10(23) ili 3*10(23)

zar ne?

milicaradenkovic's picture

Da u pravu si N(S)=3*10(23) a N(O)=9*10(23) . Ja sam totalno zaboravila za 0.5 mol oksida. Izvini sto sam te ovoliko namucila oko zadatka.