Utrosena masa

aristotel27's picture

Za dobijanje ugljenik(IV)-oksida iz kalcijum-karbonata upotrebljene su sumporna,azotna i hlorovodonicna kiselina.U sve tri reakcije dobijeno je po 2,2g gasa.Poredjajte u niz upotrebljene kiseline prema opadajucoj vrednosti utrosene mase.

milicaradenkovic's picture

CaCO3+2HCl------------------------>CaCl2+CO2+H2O

CaCO3+H2SO4---------------------->CaSO4+CO2+H2O

CaCO3+2HNO3------------------------->Ca(NO3)2+H2O+CO2

n(CO2)=m/Mr=2.2/44=0.05 mol

n(HCl)=n(CO2)*2=0.05*2=0.1 mol

m(HCl)=n(HCl)*Mr=36.5*0.1=3.65 g

n(HNO3)=n(CO2)*2=0.05*2=0.1 mol

m(HNO3)=n(HNO3)*Mr=63*0.1=6.3 g

n(H2SO4)=n(CO2)=0.05 mol

m(H2SO4)=n(H2SO4)*Mr=0.05*98=4.9 g

m(HNO3)>m(H2SO4)>m(HCl)

aristotel27's picture

hvala milice kraljice xD