Supstance A,Б,В i Г

aristotel27's picture

Supstance A i Б u elementarnom stanju sadrze ukupno 10 zajednickih elektronskih parova.Kada medjusobno reaguju stvara se jedinjenje В u kome je odnos masa elemenata 2:3.Sa vodom jedinjenje В gradi dvobaznu kiselinu Г.

Napisite hemijske formule supstanci А,Б,В i Г.

Pop.'s picture

Ako jedinjenje B sa vodom gradi dvobaznu kis. Г to znači da je naše jedinjenje B oksid i da je to oksid sa nemetelom (naravno). Ako je B oksid to znači da nam je sups Б kiseonik el konfiguracije 1s2 2s22p4 što je ukupno 3 el para (kada se nalazi u elementarnom stanju, 1 el mu je nesparen). Ako sup A i sups Б imaju 10 el parova, to znači da sups A ima preostalih 7 el parova. Sups koje imaju 7 el parova su ili Si ili P. Kako Si ne može imati naleketrisanje +3 (što zahteva odnos masa elemenata u oksidu 2:3 što je dato u textu) preostaje nam P. Jedina dvobazna kis koju P gradi je H3PO3 ili pravilnije napisano H2PHO3 a koji nastaje iz oksida P4O6 što zadovoljava uslov masenih odnosa 2:3

aristotel27's picture

hvala