hemijska veza

nolenk's picture

 U molekulu [Hg(H2O)4]Cl2 zastupljena je ----------------------veza i ----------------------veza.

milicaradenkovic's picture

Ako mislis na posebno imas vodonicnu vezu kod molekula vode i koordinativno -kovalentnu vezu u kompleksu .

Ljixy's picture

moze li pomoc oko sledeceg zadatka: Prikažite formiranje i odredite tip hemijske veze (jonska, polarna ili nepolarna kovalentna veza, koordinativna kovalentna veza) u sledećim jedinjenjima: radijum-hidrid, kalijum-perhlorat, hidronijum jon, azot, fluormetan i sumpor(IV)-oksid. 

Dino98's picture

Jonska veza : Radijum hidrid, kalij perhlorat

Koordinativna : hidronijum jon, sumpor oksid

Nepolarna kovalentna : azot

Polarna kovalentna : fluormetan

poz