Tk

nata.peach's picture

U nizu jedinjenja opšte formule HX, gde je X=halogen, temperatura ključanja se pravilno menja sa porastom atomskog broja uz drastično odstupanje kod jednog jedinjenja. (Skicirati) kako se menja temperatura ključanja datog niza jedinjenja i objasniti zašto dolazi do odstupanja.