Sagorevanje uglja

aristotel27's picture

Potpunim sagorevanjem 50g jedne vrste uglja dobija se 170g ugljenik(IV)-oksida.Izracunaj maseni procenat ugljenika u tom uglju.

milicaradenkovic's picture

ugalj+O2--------------->CO2

n(CO2)=m/Mr=170/44=3.86 mol

n(C)=n(CO2)=3.86 mol

m(C)=n(C)*Mr=3.86*12=46.32 g

w(C)=m(C)/m(uglja)

w(C)=46.32/50=0.9264=92.64 %

aristotel27's picture

hvala