Sagorevanje supstance

aristotel27's picture

Sagorevanje supstance A mogu nastati dva jedinjenja B i V.Supstanca B u reakciji sa vodom daje kiselinu G,a supstanca V ne reaguje sa vodom.Napisati molekulske formule supstanci A,B,V i G i sastaviti odgovarajuce jednacine hemijskih reakcija.

milicaradenkovic's picture

Supstabca B koja reaguje sa vodom daje kiselinu  i to je oksid  N2O5

N2O5+H2O----------------->2HNO3

Supstanca V ne reaguje sa vodom i to je PbO.

PbO+H2O----------->nema reakcije

Supstanca A je Pb(NO3)2

Pb(NO3)2---------------------->PbO++N2O5 mislim da je to resenje  ako nije onda jedino mogu da budu u pitanju organske supstance.

aristotel27's picture

neznam resenje ovo mi je dato na papiru (zadaci,10 komada)ali nema resenja....hvala ali opet ti si trebala bas da razmisljas za ovaj zadatak pretpostavljam posto ima dosta oksida....nije ni bitno..hvala u svakom slucaju.